BannerFiV31000x300

Nostotyösuunnittelija ja nostotyövalvoja

Nostotyön säädökset perustuvat työturvallisuuslakiin ja sen nojalla annettuihin päätöksiin ja asetuksiin. Työnantajan tulee suunnitella nostotyö aina siten, ettei siitä aiheudu vaaraa henkilöille tai ympäristölle. Työnantajan on huolehdittava, että vaarallisissa nostoissa ja kaikissa henkilönostoissa on oltava pätevä nostotyön valvoja ja että työn suunnittelee nostotyöhön ja työn vaaroihin perehtynyt nostotyön suunnittelija.

Varmista osaaminen osallistumalla pätevöittävään koulutukseemme.

78 Nostotyon suunnittelija

 

Nostolaitteiden käyttökoulutukset

Myös erilaisten nostureiden ja henkilönostimien käyttäjillä ja alamiehillä tulee olla pätevyys tehtävään ja vaarojen tunnistamisen menetelmiin. Nosturinkuljettajan ja alamiehen välinen yhteistyö tulee olla mutkatonta ja viestinnän menetelmät yhtenäiset. Työkaverin ammattitaitoon pitää voida luottaa.

Myös henkilönostimen kuljettajan ja nostettavan henkilön välinen kommunikointi tulee olla joustavaa. Tapahtuupa kommunikointi radiopuhelimen välityksellä tai käsimerkein, kommunikointi on oltava selkeää ja nopeaa.

Nostolaitteiden toiminnan periaatteet ja käyttö tulee olla hallinnassa, kuten myös koneiden ja laitteiden tarkastusmenetelmät, ennen niiden käyttöön ottoa.

Varmista osaaminen osallistumalla pätevöittävään koulutukseemme.

 

Nostotyöjohtajan koulutus

Kaikissa vaarallisissa ja vaativissa nostotöissä, riippumatta siitä onko kyseessä henkilö- tai materiaalinostot, on nimettävä nostotyönjohtaja, joka valvoo nostotyönvalvojan, merkinantajan ja alamiehen toimia. Toimien heille myös esimiehenä.

Nostotyönjohtajan tehtävässä toimiminen vaatii tekijältään hyvää alan tuntemusta sekä myös mielellään aiempaa kokemusta nostotöistä.

Koulutuksen tarkoituksena on opastaa nostotyönjohtajana toimivaa huomioimaan kaikki ne riski- ja vaaratekijät, joita vaativissa tai vaarallisissa nostoissa esiintyy.

Koulutus opastaa suorittamaan nostotyönjohtajalle kuuluvat tehtävät, lakien, asetusten, määräysten, suositusten ja ohjeiden vaatimalla tavalla.

Varmista osaaminen osallistumalla pätevöittävään koulutukseemme.

 

Taakankiinnittäjän ja merkinantajan koulutus

Taakankiinnittäjän ja merkinantajan pätevyyskoulutus kuuluu nostotyöhenkilöstön pätevyyskoulutusohjelmaan. Koulutusohjelma on suunnattu nostotöiden suorittamiseen, valvontaan osallistuville sekä toiminnasta vastaaville henkilöille. Koulutuksen aikana kaikki osallistujat oppivat oikeat ja turvalliset työtavat vaativissa nostotöissä. Koulutus toimii osana työnantajalta edellytettävää työhön perehdyttämistä.

Varmista osaaminen osallistumalla pätevöittävään koulutukseemme. 

 

Henkilönostinkoulutus

Valtioneuvoston asetuksessa työvälineiden turvallisesta käytöstä on määritelty, että kuljettajan on osattava kyseisen laitteen turvallinen käyttö. Lisäksi hänen on kyettävä tekemään laitteen turvallisen käytön edellyttävät tarkastukset. Työntekijällä on myös oltava työnantajalta kirjallinen lupa laitteen käyttöön.

Varmista osaaminen osallistumalla pätevöittävään koulutukseemme. 

Esimerkkitapaus suunnittelun ja valvonnan tärkeydestä

Onnettomuustutkintakeskuksen sivuilta voidaan lukea karuja tutkintaselostuksia siitä, mitä voi tapahtua, kun nostotyön suunnittelu, valvonta ja pätevyyden varmistaminen on pettänyt. Tai kaikesta huolimatta turvallisuusasioita on laiminlyöty.

Esimerkiksi Y2013-03 Autonosturin kaatuminen jalostamoalueella Porvoon Kilpilahdessa 2013, jossa onnettomuustutkinnassa oli paljastunut mm että :

  1. nostoon ei oltu valmistauduttu riittävän huolellisesti eikä sen riskejä oltu arvioitu kunnolla.

  2. työ oli arvioitu rutiinimaiseksi, minkä vuoksi siltä puuttui kirjallinen nostotyösuunnitelma, huolellinen riskinarvio ja työnjohdon valvonta.

  3. nosturinkuljettaja kytki turvalaitteen pois päältä ja kuljetti taakkaa liian korkealla.

  4. tutkinnan perusteella oli ilmeistä, että turvalaite oli aiemminkin ohitettu saman urakoitsijan nostotöissä, koska laite oli koettu työtä rajoittaviksi.

Hyvä ja toimiva keino vähentää onnettomuuksia ja niistä koituvia taloudellisia seurauksia, on huolehtia ammattitaidon ja osaamisen ajantasaisuudesta kouluttautumalla säännöllisesti.

SELAA KOULUTUKSIA JA ILMOITTAUDU

 

Nostotyökoulutukset

• Nostotyösuunnittelija
• Nostotyöjohtaja
• Nostotyövalvoja
• Nostotyö Alamies
• Autonosturinkuljettaja
• Nostoapuvälineiden käyttö

Korttipakka1c

 

Hinauspäivystys

• Ajoneuvojen hinaukset
• Vaihto- ja roskalavapalvelut
• Erikoiskuljetusten liikenteenohjaukset
• Nostotilaukset

045 1254 987
www.hinauspäivystys.fi

hinausauto

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd